Ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας '''χτίζει'' την εταιρεία με παζλ.