Σας κάνουμε και την Συναρμολόγηση - αποσυναρμολόγηση των επίπλων σας.